Välkommen till Gambiagrupperna

2017-02-06

Nya skolbyggen

FIOHTG's byggenhet fortsätter att få fler och fler kontrakt på skolbyggen.

Nu är det den Norra banken som ska få ta del av de skolor som byggs. FIOHTG bygger med bra kvalitet, bra pris och levererar i tid. Det är också anledningen till att såväl Utbildningsministeriet, MoBSE, som andra biståndsorganisationer vänder sig till FIOHTG när de vill ha ett bra jobb inom rimlig tidsram.

Läs mer här: Nya skolbyggen

2017-02-06

Aktuellt i Gambia

Gambias nye President, Adama Barrow, kom hem till Gambia för drygt en vecka sedan. Aldrig förr har en gambisk president mötts av så många människor enligt media i Gambia. Överallt möts vi av glada, hoppfulla gambier med stor tro på framtiden.

I fredags landade det första charterflyget efter krisen. Det var Gambia Experience som så snabbt tog upp sina resor igen. Efter att under några dagar ha vandrat på nästan folktomma stränder ska det bli härligt att få se dem fyllas av turister igen. Gambia är beroende av de inkomster som turismen ger. Svenska charterturister kommer tillbaka den 7 februari om allt går enligt planerna.

2016-12-23

Arbetet i Sverige

Under våren 2016 lämnade Gambiagrupperna in en ny ansökan om bidrag till Forum Syd. Den nya ansökan omfattade 2017—2019, alltså tre år. Tyvärr fick vi avslag på den ansökan och beviljades endast medel för ett år.

Vi har sett hur medlemmar trotsat snö och kyla för att sprida information och kunskap om vårt arbete i Gambia, en inspiration för oss alla!

En Riktigt God Jul & Gott Nytt År önskar Samordningsgruppen

Läs mer här: Arbetet i Sverige

Dr Sidat Jaffa fortsätter att rapportera om FIOHTGs arbete. Denna gång går han igenom byutvecklingsenheten.

FIOHTG ser till så att byutvecklingsenheten har starka band med de byar som de jobbar med. Därför har många av de anställda på enheten kopplingar till de regioner där byutvecklingen utför sin verksamhet.

Läs mer här: Byutvecklingsenheten - Daily Observer

Deltagare på observationsträningDeltagare på observationsträning

Som många säkert är medvetna om har det varit ett val i Gambia där den nya presidenten Adama Barrow har utsetts. Veckan innan valet tränades Kemo S. Kinteh, Alasana Gitteh, Cherno Ceesay och Robert Alexandersson i två dagar i hur observationen skulle gå till.

Läs mer här om hur observationen gick till: FIOHTG observerade presidentvalet 2016

Gambiagrupperna vill ha en ny hemsida som på ett mer tillgängligt sätt förmedlar resultatet av vårt långsiktiga arbete i Gambia. Är du intresserad av att utveckla vår webbplats?

Läs mer om våra önskemål i den bifogade filen genom att först trycka på rubriken för denna nyhet.

Skicka en offert senast 22 november 2016 till kansli@gambiagrupperna.org.

2016-10-13

Byggnadsenheten

Byggnadsenheten bygger klassrumByggnadsenheten bygger klassrum

Senaste artikeln av Dr. Sidat Yaffa handlar om byggnadsenheten.

"Vad bygger byggnadsenheten egentligen? Kontorsplatser, bostäder, klassrum? Nyfiken som jag är var jag tvungen att fråga chefen för byggnadsenheten på FIOHTG Mr Dembo Bah! FIOHTG grundades 1979 och började sin verksamhet med att bygga skolor, skolkök och kök för hushåll."

Läs fortsättningen här: Byggnadsenheten

Sidat Yaffa, Ph.DSidat Yaffa, Ph.D
"Efter att ha fått veta om allt arbete som FIOHTG gör bestämde jag mig för att tillbringa mitt sabbatsår (sabbatical leave) 1 januari 2016—31 december 2016, från University of The Gambia (UTG) hos FIOHTG. Ett av mina uppdrag är att sprida kunskap och belysa det fantastiska jobb som FIOHTG gör så att människor lokalt och internationellt ska få kännedom om och kunna uppskatta och stödja organisationen i framtiden—THE FUTURE IS IN THE HANDS OF ALL OF US! Mer information om FIOHTG's arbete i kommande artiklar!"

Läs Dr. Sidat Yaffas hela artikel här: "FIOHTG - en gambisk organisation för utveckling av landsbygd"