Välkommen till Gambiagrupperna

I samband med Gambiagruppernas programbidragsansökan till Forum Syd genomfördes en förstudie om ungas migration till Europa genom illegala vägar. Nu kan du läsa rapporten här: Rapport om "The back way to Europe"

Diskussion i ChargelDiskussion i Chargel

Ordförande Kristina Lundahl och medlemmar på mötet.Ordförande Kristina Lundahl och medlemmar på mötet.
Stort tack till alla som kom på medlemsmötet!

I år hölls mötet i Karlskoga på Folkhögskolan. Det var en mycket innehållsrik helg med presentationer, diskussioner och grupparbeten. Medlemmarna gick igenom styrkor och svagheter samt förslag till förbättringar.

För de som är intresserade att läsa GGs policymanual och organisationsanalysen av FIOHTG klicka här: Gambiagruppernas medlemsmöte 10-11 september 2016

Uppsats om sexturism i Gambia med intervjuer från våren 2016. Skriven av studenter från Halmstad Universitet.

Läs uppsatsen här: "Should sex tourism be viewed as a threat for future development?"

Alla intresserade medlemmar välkomnas till Gambiagruppernas medlemsmöte på Karlskoga Folkhögskola 10-11 september.
Anmälan senast 1 september!

Läs mer här: Uppdaterat program till medlemsmötet 10-11 september!

Dr Sidat Yaffa har skrivit en artikel om Skolutvecklingsenhetens arbete på FIOHTG i tidningen Daily Observer.

Titel: "FIOHTG: DELIVERING QUALITY EDUCATION AT THE DOORSTEPS OF OUR CHILDREN "

Läs mer här: FIOHTG i den gambiska tidningen Daily Observer

Äntligen tvådagarsträff igen!
Alla intresserade medlemmar välkomnas till Gambiagruppernas medlemsmöte på Karlskoga Folkhögskola lördagen den 10 september – söndagen den 11 september.

Anmälan helst via mail till Hans Pettersson senast 1 september.

För mer information om hur du anmäler och om programmet finns här: INBJUDAN TILL MEDLEMSMÖTE: 10-11 september 2016 i Karlskoga


Utbildningsenheten på Future In Our Hands The Gambia (FIOHTG) har genomfört deras årliga kampanj ”Utbildning för alla” i de 16 byar där de har utvecklingssamarbete och med de närliggande byarna.

Utbildning är en mänsklig rättighet och spelar en grundläggande roll i arbetet mot ojämlikhet!

Läs mer här: Kampanjen "Utbildning för alla"


En uppskattad, respekterad, kunnig och varm person dog hastigt i sitt hem onsdagen den 8 juni 2016. I Gambiagrupperna, där Hans de senaste åren ingick som vice ordförande i Samordningsgruppen, var han både den uppmuntrande, stärkande, initiativrika kraften och den varnande eftertänksamma rösten.

Våra tankar går till Hans fru, barn och barnbarn.
Läs mer här: Minnesord över Hans Wrenne