Klimatkompensera dina resor!

Klimatkompensera dina (flyg)resor! Skänka ett bidrag till Gambiagruppernas klimatkompensationsfond så planterar vi träd i Gambia. En plantskola har etablerats i Tabajang i övre flodregionen där trädplantor planteras och drivs upp i samarbete med invånarna.

Rekommenderat belopp för flygresa till Gambia är 200 kr. Bidraget betalas in på Gambiagruppernas Plus– eller bankgiro (se sista sidan). Märk talongen “Klimatfond”.

Gambiagrupperna och Future In Our Hands The Gambia har tre klimatkompenseringscentra just nu, i Tabajang Region 6, Changai Region 5 och Darselami Region 4. Ytterligare ett kommer att anläggas i en av de nya byarna i Region 3.