Målsättning och målgrupp

 

Gambiagrupperna verkar för en rättvis och hållbar byutveckling i Gambia, baserad på alla människors lika värde och rätt till rimliga levnadsvillkor.

Gambiagruppernas huvuduppgift är att stärka det civila samhället i Gambia, så att lokalbefolkningen ges möjlighet att påverka sin egen situation, med andra ord hållbar landsbygdsutveckling genom kapacitetsuppbyggnad och kapacitetsutveckling. Vår målgrupp är alltså lokalbefolkningen i Gambia.

 

Värdegrund

 

Vi tror att när människor förmår att organisera sig i starka, självständiga och demokratiska former, är detta ett steg framåt både för rättvisa, hållbar tillväxt och demokrati och därmed en utveckling av det civila samhället i Gambia. Gambiagrupperna ser utbildning, dvs kapacitetsuppbyggnad och kapacitetsutveckling, som en

  • nyckel till utrotning av fattigdom
  • förutsättning för att ta till sig och förstå innebörden av de mänskliga rättigheterna
  • förutsättning för att förändra attityder gällande gender och hållbarhet
  • förutsättning för att förstå och ta tills sig de demokratiska värdena.
  • förutsättning för att bekämpa klimatförändring och dess miljöpåverkan
  • förutsättning för att förstå och finna vägar för att påverka sina egna levnadsvillkor