Start-slider

Välkommen till Gambiagrupperna

Gambiagrupperna är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som arbetar med rättighetsbaserat påverkansarbete och kapacitetsutveckling för att förbättra livsvillkoren och stärka samhällen på landsbygden. I Gambia samarbetar vi med en NGO (Non Governmental Organisation) som kallas Future In Our Hands The Gambia (FIOHTG). Tillsammans jobbar vi för att stärka civilsamhället och utveckla hållbara samhällen.

Följ med oss på utflykt i Gambia

Är du i eller på väg till Gambia? Välkommen att följa med på en dagsutflykt för att ta del av vår verksamhet i Gambia och se vad en del av de svenska biståndspengarna stödjer.

Utflykten går först till en skola som byggts med hjälp av Gambiagrupperna och där organisationen nu genomför lärarfortbildning. Därefter går utflykten vidare till ett kvinnokooperativ som startats med vår hjälp, för att avslutas i Gunjur i södra Gambia där en grupp volontärer arbetar med att skydda utrotningshotade havssköldpaddor.

Mer information finns i vår pärm på flera av hotellen eller under läs mer.

Nyheter

Aug 16, 2018 0 Comment.

Gambiagrupperna bjuder in till medlemsmöte 15-16 september i Mullsjö

Medlemsmöte 2018-09-15 – 09-16 på Mullsjö folkhögskola Start med drop-in fika från 10.00 på lördagen Registrering 10.30 Programstart...
1 2 3 4 5 6

Berättelser från Gambia

Hadiatou K Jallow, lärare och lokal lärarfortbildare vid SOS Haman Gmeiner Lower Basic school utanför Basse

– FIOH lärde mig att använda SEGRA-metoden för att barnen skulle lära sig läsa och skriva. Det har betytt allt! säger Hadiatou K Jallow, 38, lärare, och numera också lärarfortbildare vid SOS Barnbyars Lower Basic School utanför Basse längst in i Gambia.

– Tala om för lärarna i Sverige som utarbetade metoden att den är bättre än allt annat.

Hadiatou har varit lärare i 13 år. 2007 kom hon första gången i kontakt

med Future In Our Hands, FIOH, som i Sverige kallas Gambiagrupperna. Efter nio olika workshops, där lärarrollen utvecklades, fick hon sitt certifikat och tränar nu själv andra lärare.

Det innebär att hon åker ut till andra skolor i området och tränar andra lärare och lär ut det hon själv lärt sig. Hon för noggrant protokoll över vad som är bra och vad som är mindre bra. Och rektorn får ett exemplar av protokollet så att han eller hon också ska känna ansvar att genomföra förbättringar. Vid nästa besök följer hon upp vad som lärdes ut gången innan.

– Men det här räcker inte. Vi vill lära oss fler metoder vi kan använda i klassrummet. Ni förstår, vi behöver er assistans här i Afrika. Hjälp oss att utvecklas, vädjar hon.

Kort om Gambia

Gambia karta
Huvudstad: Banjul
Största stad: Serrekunda
Officiellt språk: Engelska
Statsskick: Demokrati
President: Adama Barrow
Befolkning: 2 055 000*
Valuta: Dalasi
Tidszon: UTC
Nationaldag: 18 februari
* 2016

Gambia är litet till ytan och långsmalt – 320 km långt, bredaste stället 48 km och smalaste knappt 45 km. Dess gränser följer den slingrande Gambiafloden, vars källor ligger i Guinea.Landgränsen mot Senegal är 740 km, och kuststräckan mot havet 80 km.

68 procent av landsbygdsbefolkningen lever under FN:s fattigdomsgräns (under 2 USD om dagen).
Förväntad livslängd: 70 år
43 procent av männen och 65 procent av kvinnorna är analfabeter
Småjordbruk är den största försörjningssektorn
Turismen är mycket viktig för landets ekonomi
Den 28 december 2015 stiftade Nationalförsamlingen i Gambia en lag om att kvinnlig könsstympning nu är olagligt, ett arbetsområde som Gambiagrupperna varit mycket engagerat i. Nu måste arbetet inriktas på att informera om lagen ute i byarna.

Kapacitetsuppbyggnad

Genom Gambiagruppernas projekt ska gräsrotsorganisationernas kapacitet öka och utbildningsnivån höjas.

Construction bygger skola och Ambassadör Per Carlson, statssekreterare Leila Abdou m fl tittar på.

Kompetensutveckling

Gambiagrupperna arbetar i ett 80-tal byar med att stärka lokala gräsrotsorganisationer genom utbildningsinsatser.

Undervisning med Segrametoden i skola byggd av GG. Gambia jan feb 13

Påverkansarbete

Gambiagrupperna vill öka deltagandet för dem som oftast är exkluderade och diskriminerade från att utöva sina lagstadgade rättigheter.

Per Carlson får hjälp av Gambiagruppernas ordförande Kristina Lundahl att fotografera en utrotningshotad sköldpadda.