Strategier

Gambiagrupperna arbetar i linje med Globala utvecklingsmålen i FN för:

Rättvisa

Män, kvinnors, pojkar och flickors rättigheter ska väga lika tungt i vår egen organisation och hos våra samarbetspartners.

Stärkt egenmakt

Vi stödjer människor så att de kan gå samman och på så sätt förbättra sina egna villkor. När människor samlas i grupper med gemensamma intressen kan de förmå att på egen hand ta tag i sin situation för en hållbar utveckling.

Samarbete

Vårt mål är att samarbeta med lokala organisationer som grundats av lokalbefolkningen. Genom kapacitetsutveckling och respekt för deras prioriteringar, bidrar vi till att de utvecklas till starka, väl respekterade och fungerande organisationer.

Långsiktighet

Vi arbetar långsiktigt! Vi har förståelse för att det tar tid att nå en hållbar utveckling och varaktiga resultat. Gambiagrupperna kan Gambia och sin verksamhet men strävar efter att ständigt utveckla och förbättra sitt arbetssätt genom kontinuerligt lärande.

Effektivitet

Våra bidragsgivare ska vara trygga i att pengarna kommer fram och gör skillnad. Därför arbetar vi effektivt med administration. Återrapportering sker regelbundet via intern Facebookgrupp för medlemmar, månadsbrev, medlemstidningen Vida Vyer och Årsrapport. Ordförande, styrelsemedlemmar och kanslist står till förfogande när medlemmar önskar snabba svar.

 

Strategiska mål

Kortsiktiga
 • Ökad omsättningen
 • Vida Vyer spridd till alla medlemmar
 • Förstudie om demokrati i Gambia
 • Förbättrad informationen till allmänheten
 • Fler samarbetspartners
 • Stärka samarbetspartners i Gambia
 • Ny grupp med svensk/gambiska ungdomar etablerad
 • Utvärdering av arbetet med den organisationsgenomlysning som gjordes av GG 2015. Hur långt har vi kommit? Vad har vi kvar?
 • Årlig revidering av GG:s handbok för Samordningsgruppen
 • All personal i Sverige och Gambia ska känna till utvecklingsmålen i FN:s Agenda 2030

Långsiktiga
 • Finna fler/andra samarbetspartners inför 2021 – 2026?
 • Organisationsgenomlysning av befintliga partners
 • Ny strategisk plan för GG 2021 – 2026
 • Revidering av Policy Manual för GG
 • Fortsatt ökning av omsättningen
 • Stärka demokratiutbildningen i Gambia
 • Verka för utrotning av kvinnlig könsstympning
 • Stärka arbetet med kvinnors hälsa
 • All personal i samarbetsorganisationerna har kunskap om Sveriges syn på utvecklingsarbete
 • All personal i Sverige och Gambia ska arbeta med utvecklingsmålen i FN:s Agenda 2030 med särskilt fokus på miljö, utbildning och utrotning av fattigdom