Välkommen till Gambiagrupperna!

Gambiagrupperna är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som arbetar med rättighetsbaserat påverkansarbete och kapacitetsutveckling för att förbättra livsvillkoren och stärka samhällen på landsbygden. I Gambia samarbetar vi med en NGO (Non Governmental Organisation) som kallas Future In Our Hands The Gambia (FIOHTG). Tillsammans jobbar vi för att stärka civilsamhället och utveckla hållbara samhällen.

Logga Giving Tuesday

I samband med #GivingTuesday lyfter vi fram projektet ’Keep Our Girls in School’, dit alla donationer som tas emot denna vecka kommer att gå.

Flickor, mammor och lärare samarbetar när FIOHTG lär dem att sy tvättbara bindor. 
De är så ivriga i byskolan Kerr Ardo Basic Cycle School att de inte ens vill sluta efter mörkrets inbrott!
Flickor, mammor och lärare samarbetar när FIOHTG lär dem att sy tvättbara bindor. De är så ivriga i byskolan Kerr Ardo Basic Cycle School att de inte ens vill sluta efter mörkrets inbrott!

Keep our girls in school är ett projekt designat av Future In Our Hands – The Gambia (FIOHTG). Målet är att säkerställa kontinuerlig och oavbruten tillgång till utbildning för flickor i puberteten, särskilt för de som börjat få menstruation. Många flickor i Gambia saknar information om puberteten och hur kroppen förändras, varför man menstruerar och även om sex och samlevnad. Eftersom de även saknar tillgång till bindor som de har råd med, väljer många flickor att stanna hemma från skolan under sin menstruation och missar de en vecka varje månad, har de snart tappat så mycket att utbildningen inte kan fullföljas.

Tonåriga flickor hör till en av de mest sårbara grupperna i samhället var de än befinner sig i världen. Om de lämnas oförberedda och utan support under en så stor omställningsperiod i livet kan det påverka deras hälsa och framtid. Träder de oförberedda in i puberteten är de helt ovetande om de faror som kan lura runt dem och riskerar att bli sexuellt utnyttjade.

Vi vill rikta uppmärksamheten på våra medarbetare på Future In Our Hands The Gambia som gör hands-on arbetet ute i byarna till detta projekt

Stöd utvecklingen i Gambia

Skänk en gåva!

Bli medlem i Gambiagrupperna

Logga Giving Tuesday 3

Fakta

#GivingTuesday är en global folkrörelse som lyfter fram generositet, medmänsklighet och uppmärksammar allt positivt som görs i samhället.

Rörelsen startades i USA 2012 av New York’s 92nd Street Y tillsammans med United Nations  Foundation. Visionen är att #GivingTuesday ska bidra till en generösare och mer rättvis värld.

I år äger #GivingTuesday rum den 3 december. Då samlas organisationer, företag, föreningar och privatpersoner världen över för att manifestera de goda gärningarnas förändringskraft.

Kort om Gambia

Gambia kartaGambia är litet till ytan och långsmalt – 320 km långt, bredaste stället 48 km och smalaste knappt 45 km. Dess gränser följer den slingrande Gambiafloden, vars källor ligger i Guinea.Landgränsen mot Senegal är 740 km, och kuststräckan mot havet 80 km.

68 procent av landsbygdsbefolkningen lever under FN:s fattigdomsgräns (under 2 USD om dagen).
Förväntad livslängd: 70 år
43 procent av männen och 65 procent av kvinnorna är analfabeter
Småjordbruk är den största försörjningssektorn
Turismen är mycket viktig för landets ekonomi
Den 28 december 2015 stiftade Nationalförsamlingen i Gambia en lag om att kvinnlig könsstympning nu är olagligt, ett arbetsområde som Gambiagrupperna varit mycket engagerat i. Nu måste arbetet inriktas på att informera om lagen ute i byarna.

Följ med på utflykt i Gambia!

Besök ett skolprojekt och ett kvinnokooperativ tillsammans med svensktalande guide

Följ med och upplev Gambiagruppernas verksamhet under en halvdag tillsammans med en kunnig och svensktalande guide! I 30 år har Gambia-grupperna bedrivit utvecklingssamarbete i Gambia med fokus på utbildning för alla genom byutveckling. Under årens lopp har verksamheten utvecklats, från att bygga skolor till att nu även innefatta kvaliteten på undervisningen och utbildning i byarna för att stärka det civila samhället. Läs mer…

Berättelser från Gambia

Muhammed Wally, lärare och lärarfortbildare vid Bakadaji School utmed landsvägen på väg till Basse.

”Jag lär mig nya saker varje dag.”

– Future In Our Hands, FIOH, byggde upp min självkänsla och gjorde mig till en bättre lärare, säger Muhammed Wally, 29, lärare och skolutvecklare vid Bakadaji School i byn Bakadaji nära Basse, längst in i Gambia.

Muhammed lärde som mycket ung lärare känna FIOH: metoder i en workshop han deltog i.

– Det förändrade mitt liv och mitt sätt att vara lärare. Allt ändrades till det bättre när jag fick ett nytt sätt att arbeta. Vi lärde oss att dela in klassen i grupper så att det blev mer hanterbart. Och vi lärde oss vikten av att se varje barn.

En lärare ska föregå med gott exempel, menar Muhammed Wally. Han kommer alltid välklädd till skolan. Och han vill vara väl förberedd så att barnen får förtroende för honom.

– Jag sitter hemma varenda kväll och förbereder nästa dags lektioner, så att jag kan visa säkerhet i mitt ämne.

– Jag tycker mycket om mitt arbete. Jag lär mig nya saker varje dag.

Kapacitetsuppbyggnad

Genom Gambiagruppernas projekt ska gräsrotsorganisationernas kapacitet öka och utbildningsnivån höjas.

Construction bygger skola och Ambassadör Per Carlson, statssekreterare Leila Abdou m fl tittar på.
Construction bygger skola och Ambassadör Per Carlson, statssekreterare Leila Abdou m fl tittar på.

Kompetensutveckling

Gambiagrupperna arbetar i ett 80-tal byar med att stärka lokala gräsrotsorganisationer genom utbildningsinsatser.

Undervisning med Segrametoden i skola byggd av GG. Gambia jan feb 13
Undervisning med Segrametoden i skola byggd av GG. Gambia jan feb 13

Påverkansarbete

Gambiagrupperna vill öka deltagandet för dem som oftast är exkluderade och diskriminerade från att utöva sina lagstadgade rättigheter.

Per Carlson får hjälp av Gambiagruppernas ordförande Kristina Lundahl att fotografera en utrotningshotad sköldpadda.
Per Carlson får hjälp av Gambiagruppernas ordförande Kristina Lundahl att fotografera en utrotningshotad sköldpadda.