Välkommen till Gambiagrupperna!

Gambiagrupperna är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som arbetar med rättighetsbaserat påverkansarbete och kapacitetsutveckling för att förbättra livsvillkoren och stärka samhällen på landsbygden. I Gambia samarbetar vi med en NGO (Non Governmental Organisation) som kallas Future In Our Hands The Gambia (FIOHTG). Tillsammans jobbar vi för att stärka civilsamhället och utveckla hållbara samhällen.

Kort om Gambia

Gambia är litet till ytan och långsmalt – 320 km långt, bredaste stället 48 km och smalaste knappt 45 km. Dess gränser följer den slingrande Gambiafloden, vars källor ligger i Guinea.Landgränsen mot Senegal är 740 km, och kuststräckan mot havet 80 km. Mandinka är den största folkgruppen, följt av Fula, Wolof, Jola, Serers, Serahule och Bianunkas.

Gambia är ett av de minsta och fattigaste länderna i Afrika.

68 procent av landsbygdsbefolkningen lever under FN:s fattigdomsgräns (under 2 USD om dagen).
30 % av befolkningen som helhet lever under 1,25 USD om dagen (2019)
Förväntad livslängd: 70 år
43 procent av männen och 65 procent av kvinnorna är analfabeter
Småjordbruk är den största försörjningssektorn
Turismen är mycket viktig för landets ekonomi
Den 28 december 2015 stiftade Nationalförsamlingen i Gambia en lag om att kvinnlig könsstympning nu är olagligt, ett arbetsområde som Gambiagrupperna varit mycket engagerat i. Nu måste arbetet inriktas på att informera om lagen ute i byarna.
Gambia karta
Befolkningsmängd: 2 377 676*
Huvudstad: Banjul
Största stad: Serekunda
HDI**: 151/169
Valuta: Dalasi

* 2019
**Human Development Index

Stöd utvecklingen i Gambia

Skänk en gåva!

  • Plusgirokonto 90 02 38–7 eller Bankgirokonto 900-2387
  • Swish till: 123 9002387

Spannmålsbanker - ett av våra projekt!

Spannmålsbanker handlar om att förvara ett lager spannmål på ett säkert ställe tills matbristen under hungerperioden blir akut och spannmål dyrt att köpa. Genom att utrusta byarna med spannmålsbanker bidrar vi till en säker tillgång till mat, ökad livskvalitet och just nu även till mindre spridning av Coronaviruset. Byarna blir mer självständiga ekonomiskt och självförsörjande på mat vilket gradvis gör samhället mer oberoende. Byborna behöver inte gå ner på ett mål mat om dagen under hungerperioden utan kan fortsätta att äta tre mål mat per dag. Detta leder till bättre hälsa, framförallt för barn.

Spannmålsbanker

Bli medlem i Gambiagrupperna

Följ med på utflykt i Gambia

Inställd under rådande pandemi!

Besök ett skolprojekt och ett kvinnokooperativ tillsammans med svensktalande guide

Följ med och upplev Gambiagruppernas verksamhet under en halvdag tillsammans med en kunnig och svensktalande guide! I 30 år har Gambia-grupperna bedrivit utvecklingssamarbete i Gambia med fokus på utbildning för alla genom byutveckling. Under årens lopp har verksamheten utvecklats, från att bygga skolor till att nu även innefatta kvaliteten på undervisningen och utbildning i byarna för att stärka det civila samhället. Läs mer…

Berättelser från Gambia

Muhammed Wally, lärare och lärarfortbildare vid Bakadaji School utmed landsvägen på väg till Basse.

”Jag lär mig nya saker varje dag.”

– Future In Our Hands, FIOH, byggde upp min självkänsla och gjorde mig till en bättre lärare, säger Muhammed Wally, 29, lärare och skolutvecklare vid Bakadaji School i byn Bakadaji nära Basse, längst in i Gambia.

Muhammed lärde som mycket ung lärare känna FIOH: metoder i en workshop han deltog i.

– Det förändrade mitt liv och mitt sätt att vara lärare. Allt ändrades till det bättre när jag fick ett nytt sätt att arbeta. Vi lärde oss att dela in klassen i grupper så att det blev mer hanterbart. Och vi lärde oss vikten av att se varje barn.

En lärare ska föregå med gott exempel, menar Muhammed Wally. Han kommer alltid välklädd till skolan. Och han vill vara väl förberedd så att barnen får förtroende för honom.

– Jag sitter hemma varenda kväll och förbereder nästa dags lektioner, så att jag kan visa säkerhet i mitt ämne.

– Jag tycker mycket om mitt arbete. Jag lär mig nya saker varje dag.

Kapacitetsuppbyggnad

Genom Gambiagruppernas projekt ska gräsrotsorganisationernas kapacitet öka och utbildningsnivån höjas.

Construction bygger skola och Ambassadör Per Carlson, statssekreterare Leila Abdou m fl tittar på.
Construction bygger skola och Ambassadör Per Carlson, statssekreterare Leila Abdou m fl tittar på.

Kompetensutveckling

Gambiagrupperna arbetar i ett 80-tal byar med att stärka lokala gräsrotsorganisationer genom utbildningsinsatser.

Undervisning med Segrametoden i skola byggd av GG. Gambia jan feb 13
Undervisning med Segrametoden i skola byggd av GG. Gambia jan feb 13

Påverkansarbete

Gambiagrupperna vill öka deltagandet för dem som oftast är exkluderade och diskriminerade från att utöva sina lagstadgade rättigheter.

Per Carlson får hjälp av Gambiagruppernas ordförande Kristina Lundahl att fotografera en utrotningshotad sköldpadda.
Per Carlson får hjälp av Gambiagruppernas ordförande Kristina Lundahl att fotografera en utrotningshotad sköldpadda.

Följ oss på Instagram