Välkommen till Gambiagrupperna!

Gambiagrupperna är en svensk, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer lokala organisationer för en rättvis, jämlik och hållbar utveckling i Gambia. Genom rättighetsbaserat påverkansarbete och kapacitetsutveckling, arbetar vi tillsammans för att förbättra livsvillkoren, stärka civilsamhället och utveckla hållbara samhällen. I Gambia samarbetar vi primärt med en NGO (Non Governmental Organisation) som kallas Future In Our Hands The Gambia (FIOHTG). Vi är även medlemmar och stödjer NGO-nätverket The Association of Non-Governmental Organizations in The Gambia (TANGO) och samverkar med dem i påverkansarbetet av makthavare. En ny partner är även Gambia Returnees from the Backway (GRB), som arbetar med att förhindra ungdomar att lämna Gambia irreguljärt samt organiserar ungdomar som återvänder hem till Gambia efter att ha försökt ta sig bakvägen till Europa. Läs mer om oss...

Stöd utvecklingen i Gambia

Skänk en gåva!

  •     Plusgirokonto 90 02 38–7 eller Bankgirokonto 900-2387
  •     Swish till: 123 9002387

Bli medlem i Gambiagrupperna

100 kr

Valfritt

År 2024

Observera att QR-koderna endast fungerar via Swish-appen!

Några aktiviteter som pågår

Spannmålsbanker

Spannmålsbanker handlar om att förvaring av spannmål på ett säkert ställe tills matbristen under hungerperioden blir akut och spannmål dyrt att köpa. Genom att utrusta byarna med spannmålsbanker bidrar vi till en säker tillgång till mat och ökad livskvalitet. Byarna blir mer självständiga ekonomiskt och självförsörjande på mat vilket gradvis gör samhället mer oberoende. Byborna behöver inte gå ner på ett mål mat om dagen utan kan fortsätta att äta tre mål mat per dag. Detta leder till bättre hälsa, framförallt för barn. Läs mer

Keep our girls in school

Många flickor i Gambia saknar information om puberteten och hur kroppen förändras, varför man menstruerar men även kunskap om sex och samlevnad. En del saknar även tillgång till bindor och väljer att stanna hemma från skolan under sin menstruation. Detta leder till att de hamnar efter i sina studier och att utbildningen i värsta fall inte fullföljs. Målet är att att säkerställa kontinuerlig och oavbruten tillgång till utbildning för flickor i puberteten. Projektet togs fram av vår partnerorganisation Future in our hands The Gambia (FIOHTG).

Berättelser från Gambia

Kort om Gambia

Gambia är litet till ytan och långsmalt – 320 km långt, bredaste stället 48 km och smalaste knappt 45 km. Dess gränser följer den slingrande Gambiafloden, vars källor ligger i Guinea.Landgränsen mot Senegal är 740 km, och kuststräckan mot havet 80 km. Mandinka är den största folkgruppen, följt av Fula, Wolof, Jola, Serers, Serahule och Bianunkas.
Gambia är ett av de minsta och fattigaste länderna i Afrika.
▪ 68 procent av landsbygdsbefolkningen lever under FN:s fattigdomsgräns (under 2 USD om dagen).
▪ 30 % av befolkningen som helhet lever under 1,25 USD om dagen (2019)
▪ Förväntad livslängd: 70 år
▪ 43 procent av männen och 65 procent av kvinnorna är analfabeter
▪ Småjordbruk är den största försörjningssektorn
▪ Turismen är mycket viktig för landets ekonomi
▪ Den 28 december 2015 stiftade Nationalförsamlingen i Gambia en lag om att kvinnlig könsstympning är olagligt, ett arbetsområde som Gambiagrupperna varit mycket engagerat i. Kvinnlig könsstympning förekommer fortfarande på landsbygden men i mycket mindre omfattning. Vi fortsätter därför att informera om lagen ute i byarna.

Gambia karta
Befolkningsmängd: 2 377 676*
Huvudstad: Banjul
Största stad: Serekunda
HDI**: 151/169
Valuta: Dalasi
* 2019
**Human Development Index

Kapacitetsuppbyggnad

Genom Gambiagruppernas projekt ska gräsrotsorganisationernaskapacitet öka och utbildningsnivån höjas.

Construction bygger skola och Ambassadör Per Carlson, statssekreterare Leila Abdou m fl tittar på.
Construction bygger skola och Ambassadör Per Carlson, statssekreterare Leila Abdou m fl tittar på.

Kompetensutveckling

Gambiagrupperna arbetar i ett 80-tal byar med att stärka lokala gräsrotsorganisationer genom utbildningsinsatser.

Undervisning med Segrametoden i skola byggd av GG. Gambia jan feb 13
Undervisning med Segrametoden i skola byggd av GG. Gambia jan feb 13