Vi vill bli fler engagerade!

Du kan välja att bli medlem i Gambiagrupperna centralt och/eller en lokalgrupp nära där du bor.

Det finns två möjligheter att bli medlem:

1. Du betalar in 300 kr till Gambiagruppernas 90-konto plusgiro 900238-7 eller bankgiro 900 2387. (För ungdomar under 18 år och studenter är avgiften 150 kr). Du är då medlem i Gambiagrupperna centralt. Märk insättningen Medlem 2024 + namn och mailadress. Så snart vi fått besked om inbetalning, återkommer vår kanslist med information och några kompletterande frågor.

I medlemsavgiften ingår:

  • Rösträtt på medlems- och samrådsmöten.
  • Digital version av medlemstidningen Vida Vyer – 3 ggr/år.
  • Nyhetsbrev från Gambia, cirka varannan vecka under vintersäsongen.
  • Möjlighet att hyra lägenhet på Gambiagruppernas fastighet i Gambia. Följa projektarbetet på plats i Gambia (i mån av plats).

2. Du kan också vara med i en lokalgrupp som jobbar med insamlings- och informationsarbete om Gambia. Vi har 16 lokalgrupper och avgifterna varierar något från grupp till grupp. Många tycker det är roligt att vara med i en lokalgrupp och träffas och göra saker tillsammans. Du hittar kontaktuppgifter till lokalgrupperna här.

Du kan välja ett av alternativen eller båda! Det finns grupper som väljer att samla in den individuella medlemsavgiften och betala in kollektivt till Gambiagrupperna centralt.

Om du är osäker på vad du ska välja, skicka en intresseanmälan om medlemskap till kansli@gambiagrupperna.org.

Välkomna till Gambiagrupperna!