Skola i Kerr Ardo
Skola i Kerr Ardo

Historik

Gambiagrupperna bildades 1978 och hette då Framtiden I Våra Händer – Gambiagrupperna. Året innan hade en lokalförening bildats i Stockholms Norrort med inspiration av norrmannen Erik Dammans bok: Framtiden i våra händer.

Norrortsgruppens eldsjäl, Barbro Eketorp, hade upptäckt att fattigdomen var utbredd i det, då, nya turistlandet Gambia. Genom en präst, som arbetat för Katolska missionen i Gambia under 35 år, riktades den nystartade föreningens engagemang mot några byar befolkade av flyktingar från forna Portugisiska Guinea. Flyktingarna hade kommit för 50 år sedan och blivit tilldelade svårodlade jordbitar. I byn Suma Kunda byggdes en skolbyggnad, en klinik och några familjer fick sina hus reparerade – det var Gambiagruppernas första byutvecklingsprojekt!

Eftersom behovet av skolbyggnader var mycket stort föll det sig naturligt att fokusera på att bygga små byskolor. Barbro höll föreläsningar i skolor om Norrortsgruppens arbetet och snart fanns det flera grupper runt om i Stockholmstrakten som byggde skolorpå Gambias landsbygd.

Den förste volontären som skickades till Gambia hade sitt kontor i en skokartong och fick så småningom tillgång till en VW-pickup.

 

Ungdomar i Nyawurulung lär sig att konservera frukt och grönsaker,
Ungdomar i Nyawurulung lär sig att konservera frukt och grönsaker.

1988 tillträdde två volontärer som tog över den ekonomiska redovisningen från missionen samt inredde det första kontoret. De anställde våra första gambiska medarbetare; Dan Mendy som byggmästare samt Sirra Badji som hushjälp. Då pågick ca 35 projekt runtom i landet. Förutom skolor byggdes toaletter, skolkök och lärarbostäder. Brunnar grävdes, skolböcker distribuerades och skolträdgårds- och syslöjdsprojekt bedrevs.

För att förbättra byggtekniken skickades volontärer med arkitektutbildning till Gambia under de kommande fyra åren. Kontoret fanns då i volontärernas bostad och bytte därför adress vartannat år när nya volontärer anlände.

År 2000 byggdes ett nytt kontor och bostäder, ritade av arkitekt Bob Karsenberg, i Kotu South. Personalstyrkan hade då utökats till elva gambiska anställda. De senaste åren har antal anställda ökat och 2008 byggdes därför ytterligare en våning på kontorsbyggnaden och personalbostäderna.

FIOH – Future In Our Hands är nu en organisation som de flesta i Gambia känner till som en garant för god kvalitet, effektiv fattigdomsbekämpning och pålitlighet.

 

 

 

 

 

Ett bildspel om landet och Gambiagruppernas verksamhet kan du se i denna video.