Klimatkompensera dina resor!

Klimatkompensera dina (flyg)resor! Skänka ett bidrag till Gambiagruppernas klimatkompensationsfond så planterar vi träd i Gambia. En plantskola har etablerats i Tabajang i övre flodregionen där trädplantor planteras och drivs upp i samarbete med invånarna.

Rekommenderat belopp för flygresa till Gambia är 200 kr. Bidraget betalas in på Gambiagruppernas 90-konto, plusgiro 900238-7 eller bankgiro 900 2387. Märk talongen “Klimatfond”.

Gambiagrupperna och Future In Our Hands The Gambia har tre klimatkompenseringscentra just nu, i Tabajang Region 6, Changai Region 5 och Darselami Region 4. Ytterligare ett kommer att anläggas i en av de nya byarna i Region 3.