Organisation

Organisationsschema

 

 

 

 

Arbetsutskott

Arbetsutskottet är SOG:s förlängda arm och kan snabbt fatta beslut vid akuta behov.

Arbetsgrupper

Strategigruppen, som leds av LarsGöran Wärn.
Ekonomigruppen, som leds av Lennart Andersson
Kommunikationsgruppen, som leds av Mats Nydahl
Miljögruppen, som leds av Catarina Antikainen

Lokalgrupper

Gambiagrupperna har lokalgrupper på ett flertal orter runt om i landet. Genom lokalgruppen går det att tillsammans med andra på orten att engagera sig i lokala frågor eller anordna lokala aktiviteter på egen hand eller i samband med nationella kampanjer, för insamling och information om bistånd.