Riktlinjer för Gambiagruppernas insamlingsarbete, ändamålsbestämda gåvor och fast egendom/värdepapper

Gambiagruppernas verksamhet finansieras med insamlade medel och gåvor samt med bidrag från Sida/Forum Syd. Genom insamlingsarbetet ska den enskilde givaren likaväl som organisationens verksamhet värnas. Riktlinjerna gäller samtliga medlemsgruppers arbete liksom sådan insamling som sker i den centrala styrelsens/samrådsgruppens regi.

 

Granskning

Gambiagrupperna har 90-konto och kontrolleras kontinuerligt av Svensk Insamlingskontroll. I kontrollen ingår att Gambiagrupperna använder pengarna på det sätt som utlovats till givarna.

Gambiagrupperna är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII), som är en branschorganisation för insamlingsorganisationer. FRII verkar för etisk och professionell insamling och Gambiagrupperna följer FRII:s kvalitetskod och riktlinjer.

 

Hur insamlingsarbetet bedrivs

Insamlingsarbetet bedrivs huvudsakligen av Gambiagruppernas medlemsgrupper på olika orter i Sverige. Inkomsterna kommer från försäljningar, lotterier och rena penninggåvor. Varje engagerad medlemsgrupp ansvarar för att arrangemangen har nödvändiga tillstånd från myndigheterna. Gambiagrupperna bedriver inga riktade kampanjer mot barn under 18 år.

Från vem/vilka tar Gambiagrupperna emot gåvor

Gambiagrupperna tar emot gåvor från alla som vill stödja verksamheten: privatpersoner, företag, föreningar, stiftelser och andra organisationer.  Gambiagrupperna gör, när det är möjligt, en värdering av gåvans ursprung och givaren för att undvika gåvor eller givare som på något sätt är förankrade i ideologi eller sammanhang som står i konflikt med Gambiagruppernas ideologi/värdegrund eller syfte.

 

Exempel på insamlingsarbete från Mullsjö Gambiagrupp

“Hur vi samlar in pengar

Hösten 2017 bestämde vi i Mullsjö Gambiagrupps styrelse att vi skulle satsa på lotterier. Vinster hade vi tiggt ihop av nära och kära. Britt Helgegren sponsrade med ett fint vackert lammskinn. Tavlor skänktes av Mona Folke och vi andra i styrelsen skrapade ihop lite smått och gott. Värdet av det skänkta uppgick till 2.000 :- kronor. Av någon underlig anledning var det inte svårt att bli av med lotterna och redan före jul kunde vi ha dragning. Till vår stora glädje gick första vinsten Skinnet från Britt till IngBritt! Så roligt så roligt!!!Hon har jobbat och slitigt och köpt lotter för stora summor. Hon var så värd att vinna. Vi alla gladdes med henne. Att vi sedan fick in 4.000;- till vårt arbete i Gambia gjorde ju inte saken sämre.

Ann-Marie Eskilsson.”

 

Hur hanterar Gambiagrupperna gåvor till särskilda ändamål

Gambiagrupperna kan ta emot ändamålsmärkta gåvor. Det innebär att en gåva som skänks till en viss del av verksamheten eller ett visst projekt/motsvarande också används till just det ändamålet.  Om detta inte är möjligt ska Gambiagrupperna föra en dialog med givaren och om ingen lösning går att finna ska gåvan återbetalas. För att öronmärkning inte ska bli för styrande och få för stor inverkan på verksamheten vill Gambiagrupperna uppmuntra till gåvor utan öronmärkning.

 

När tackar Gambiagrupperna nej till gåvor 

Gambiagrupperna har rätt att, efter övervägande, tacka nej till gåvor eller samverkansförslag. Det kan ske om det kan misstänkas att gåvan är förvärvad på ett sätt som strider mot Gambiagruppernas värdegrund eller att gåvans ursprung är förenad med oegentligheter eller olagligt förfarande.

 

Tillbakalämnande av gåvor 

Gambiagrupperna betalar tillbaka gåvor i de fall uppenbara fel begåtts eller om givaren ångrar sig, förutsatt att detta sker inom rimlig tid. Återbetalning sker också, om särskilda villkor eller önskemål som uttalas i samband med gåvan, inte kan tillgodoses. Så långt det är möjligt ska dialog föras mellan Gambiagrupperna och en tänkt givare innan gåvan ges, så att ”omöjliga” gåvor kan undvikas.

 

Fast egendom, värdepapper och placering av gåvor.

Fast egendom och värdepapper som erhållits som gåva ska som princip avyttras och säljas omgående. Undantag kan göras om det är uppenbart mer fördelaktigt för Gambiagruppernas ändamål att gåvan förvaltas under en kortare eller längre tid.