Samrådsmöte

Samrådsmöte är Gambiagruppernas högsta beslutande organ. Samrådsmöten kan kombineras med ett Medlemsmöte för information, utbildning och planering för medlemmarna och de lokala grupperna. Varje medlem som erlagt medlemsavgift för innevarande år har rätt att närvara och avge sin röst på Samrådsmöte eller Medlemsmöte.