Spannmålsbanker

Detta projekt finns till för att säkra tillgången till mat under ”The Hungry Season” som är under maj till september. Tillgången på spannmål till mat är otillräcklig för byborna på landsbygden under den perioden i Gambia och därför har detta projektet skapats.

Gambiagrupperna tillsammans med vår lokala partnerorganisation FIOHTG startade det här projektet redan 2008, en problematik som vi än idag arbetar med. Vid starten av projektet började vi analysera byarnas tillgång till spannmål och inkomst under årets 12 månader. Med hjälp av ett verktyg som kallas säsongskalender kunde vi kartlägga hur det fördelas under året. Det visade sig att under 3 – 5 månader, maj – september, av året är tillgången på spannmål till mat mycket otillräcklig. Många byar måste reducera sina måltider till ett mål mat per dag samtidigt som de måste köpa in spannmål till mycket höga priser.

Affärsmän, framförallt från Senegal, kommer direkt efter skörd till Gambia för att köpa upp spannmål till lågt pris eftersom tillgången är stor. När sedan hungerperioden infaller kommer de tillbaka och säljer spannmålet till höga priser. Sedan dess har vi fortsatt att satsa på projektet och utökat det till 110 byar. Vi hjälper byborna att etablera en spannmålsbank genom utbildning och tillhandahållande av kapital. Spannmålen köpes sedan in av byborna själva, allt efter eget behov.

Hungry Season och Corona
Foto Jeanette Lindström

Projektet leder till att byarna blir mer självständiga ekonomiskt och själv-försörjande på mat. Byborna behöver inte gå ner på ett mål mat om dagen under hungerperioden utan kan fortsätta att äta tre mål mat per dag. Vilket ger bättre hälsa hos framförallt barn. Det leder också till ökad livskvalitet och till mindre spridning av Coronaviruset. När familjen inte behöver ge sig iväg ut och leta möjligheter att köpa baslivsmedel som ris eller cous utsätter de sig inte för risk att bli smittade och att sedan bära med sig den smittan hem till sin by. I byarna och compounderna lever befolkning tätt inpå varandra och det är därför viktigt att hålla smittan utanför byn.

Vi har nu tagit nästa steg i arbetet med spannmålbankerna genom att bygga vädersäkrade förvaringsutrymmen för spannmålet. Det har från och till varit problem med extremväder, regn och orkanvindar som förstört spannmålslagren i en del byar. De här förråden kostar ganska mycket att bygga och vi vill uppmärksamma detta behov i samband med Giving Tuesday. Det första säkra förrådet är finansierat och kommer att byggas i byn Kerrardo.