Välkommen till årets medlemsmöte 11 September

Tid: 10:00-16:00

Plats: Karlskoga Folkhögskola

Årets medlemsmöte finns även tillgängligt digitalt.

Det finns möjlighet till övernattning: Enkelrum på Folkhögskolans vandrarhem 620 kr/natt

Om du inte redan anmält dig, kontakta Gambiagruppernas kansli snarast.

kansli@gambiagrupperna.org Tel: 0586-21 77 47 el. 070-678 00 71

Meddela också särskilda behov beträffande mat och allergier!
Betala på plats eller via Plusgiro 90 02 38-7