Afrikaada TeethSavers i Soma

Onsdag 20 november besökte ordförande Kristina, praktikant Isatou och medlemmarna Judith och Ulrika Gambiagruppen Afrikaada TeethSavers (@afrikaadats) som var på plats i 10 dagar i Soma för att ge tandhälsovård till barn och informera om god tandhygien för att förebygga framtida tandhälsoproblem. Vid besöket var laget stationerade på Soma Proper Lower Basic School. Med sig har teamet en mobil utrustning för att behandla de tandhälsoproblem som barnen har och förbättra barnens tandhälsa. I Soma och i andra delar av Gambia är det brist på tillgång till tandhälsovård till ett överkomligt pris och kunskapen om tandhälsa är även den bristande. God tandhälsovård förbättrar livskvalitén och vi är väldigt glada över Afrikaada TeethSavers insats.

Under dagen passade vi även på att besöka Soma General Hospital för att överlämna sjukhusmaterial. Vid besöket var det Kebba Daffe, Officer in Charge (OIC) på sjukhuset i Soma som visade oss runt och berättade om sjukhusets verksamhet. Dagen innan vårt besök hade hela 25 gråstarroperationer utförts av en enda läkare och det visar på skicklighet och vilja från sjukhusets och läkarens sida att ge den nödvändiga vård som behövs för att uppehålla livskvalitén för befolkningen.