Integritetspolicy

I samband med den nya Dataskyddsförordningen (GDPR), vars syfte är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter, vill vi att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Det är därför viktigt att vi är transparenta genom att klargöra hur Gambiagrupperna behandlar insamlade personuppgifter.

ALLMÄNT

Gambiagrupperna respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi behandlar endast
personuppgifter som är nödvändiga och relevanta för oss att bedriva verksamhet och för att kommunicera med dig.

PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in och behandlar namn, e-postadress, adress och telefonnummer från medlemmarna så att vi kan informera om verksamheten och andra händelser. I första hand sker detta när du anmäler dig som medlem men även vid viss uppdatering, anmälan till nyhetsbrev, prenumeration, donation och liknande. När det gäller foton inhämtas samtycke vid behov i enlighet med Gambiagruppernas Policy för foto och kommunikation.

SAMTYCKE/RÄTTSLIG GRUND

När du anmäler dig som medlem godkänner du att vi registrerar och lagrar nödvändiga uppgifter. Vi sparar dina personuppgifter under tiden du är medlem och betraktar dig som det om

1) du har betalat din medlemsavgift eller på annat sätt registrerat dig i föreningen under en period på 36 månader

2) du inte har begärt att dina personuppgifter ska raderas inom 36 månader från din senaste registrering som medlem.

Detta samtycke anses vara rättslig grund.

KONTAKT

Det är endast de personer som behöver behandla dina personuppgifter som har tillgång till dem. Vi kommer aldrig att dela dina personuppgifter till tredje part, förutsatt att vi inte är skyldiga att göra det enligt lag. Önskar du begära registerutdrag, uppdatera dina uppgifter, begränsa vår behandling, utträda eller få dem raderade kontakta Gambiagrupperna via e-post: kansli@gambiagrupperna.org

All behandling av personuppgifter som Gambiagrupperna gör sker enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från den 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).