Kallelse Gambiagruppernas samrådsmöte 27 april

Gambiagrupperna kallar alla sina medlemmar och övriga intresserade till seminarium och samrådsmöte 27 april 2019 i Bankeryd.

För värdskapet står Vätterbygdens gambiagrupp.

Plats: Svenska kyrkans Församlingsgård.  Sjöåkravägen 17 Bankeryd.

Tid: Lördag 27 april. Vi börjar ca kl. 10 och avslutar senast kl. 18.

Detaljerat program kommer senare.

Pris: Se inbjudan nedan.
Anmälan: Se inbjudan nedan.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast sex veckor innan Samrådsmötet!

Påminnelse: medlemsavgift för 2019, 200 kr, ska vara betald före 15 april om man vill rösta på Samrådsmötet! Läs här om hur du betalar: http://gambiagrupperna.org/bli-medlem/.

VARMT VÄLKOMNA !