Samrådsmötet 25 april flyttas fram

På grund av Covid-19 kommer samrådsmötet som var planerat till 25 april att flyttas fram och planeras till ett nytt datum. Information om detta kommer att skickas ut inom kort.

Ta hand om er!

Varma hälsningar,
Samordningsgruppen