Hungry Season och Corona

Spannmålsbanker ovärderliga under Corona pandemin

Många byar i Gambia drabbas hårt av brist på mat nu under Corona pandemin. Vi närmar oss nu det som i Gambia kallas ”The Hungry Season”. I år har priset på ris, cous, majs mm stigit ännu mer än det brukar göra den här tiden på året, detta på grund av att gränsen är stängd och import begränsas. Fler byar än någonsin kan bli beroende av hjälp med matleverans.

FIOH arbetar långsiktigt och har byggt upp spannmålsbanker i 50 byar. Dessa spannmålsbanker bidrar till att bybor kan fortsätta att äta tre mål mat om dagen och arbeta ute på sina fält under ”The Hungry Season” i stället för att ge sig ut och leta efter möjligheter att köpa ris, olja, cous och annat till ockerpriser.

Nu i Corona-tider är dessa spannmålsbanker ovärderliga och vi arbetar med att stärka befintliga spannmålsbanker och att starta fler!