Bro mellan Soma-Farafenni

Bron är klar

Måndagen den 21 januari var en stor dag för Gambia och Senegal. Då öppnade den nya bron Soma—Farafenni. Den går under namnet Gambia Bridge och är nu endast öppen för personbilar, cyklar och gående. Den tunga trafiken får vänta till juli innan de kommer att släppas på. Redan nu kan man dock se att köerna minskat. Färjorna tar den tunga trafiken och det går fort nu när inga personbilar eller gående ska med. 

Det kostar D 250 för en privatbil att åka över bron. Förhandlingar pågår om rabatter för de som åker dagligen. Läs gärna mer på BBC-länken nedan! 

https://www.bbc.com/news/world-africa-46973684

Bro mellan Soma-Farafenni