Påverkansarbete genom sport

Påverkansarbete genom sport i Chargel

Den 21—24 februari var större delen FIOHTG:s (Future In Our Hands The Gambia) personal tillsammans med ordförande Kristina, praktikant Dalinne och praktikant Jeanna i Chargel för att genomföra det program som kallas Advocacy Sports. 

Programmet inleds med ”Youth Bantaba” en plattform där ungdomar träffas och diskuterar gemensamma problem. Det handlar bland annat om tidiga äktenskap, ton-årsgraviditet, HIV/Aids, migration ”The backway to Europé”, droganvändning, ungdomsarbetslöshet, funktionsnedsättningar, utbildning och hälsa. 

Diskussionerna varvas med en fotbollsturnering där fyra flicklag och fyra pojklag spelar en cup. På finaldagen spelar även FIOHTG:s personal mot ett lag som byborna satt ihop. 

Under de här dagarna får vi även ta del av det vanliga bylivet och dess glädjeämnen och svårigheter. 

Det var glädjande att se att alla handpumpar i byn nu fungerar. Flitiga läsare av Nyhetsbrevet kommer säkert ihåg att vid vårt besök i byn i november 2018 stod nästan alla pumpar still. Nu har Omar Cham varit i byn och utbildat ett team som kan laga handpumpar. I samband med denna utbildning får gruppen även en verktygssats som är avsedd för reparation av pumparna. 

Under lördagen och söndagen gjorde jag besök i fem av de småbyar som sänder sina barn till skolan i Chargel. Det är nio stycken av varierande storlek. Den minsta byn, Jakabah, har bara åtta compounder. Tre av de byar som jag besökte har mycket fina trädgårdar. De gör ett riktigt bra jobb trots att två av dem har öppen brunn och hämtar vatten från 18 meters djup. Jakabah har tyvärr ingen trädgård för de saknar staket. 

I byn Samboido har de problem med vatten. Brunnen behöver grävas så att den blir lite djupare och nya cementringar måste fixeras så den håller. 

Skrivet av ordförande Kristina Lundahl