Nyhetsbrev v.3 2022

I detta nyhetsbrev kan ni läsa om planer kring vårt compound i Gambia som ska förberedas sig inför nya gäster. Vi får uppföljning av donationer från våra lokalgrupper i Västerås och Stockholm men också uppdateringar om vad som händer hos skolutveckling- och byggenheten hos FIOHTG.