Välkommen på årets samrådsmöte 25 april 2020

OBS: samrådsmötet kommer att flyttas fram på grund av Covid-19.

Gambia Öst inbjuder till Gambiagruppernas samrådsmöte/årsmöte den 25 april 2020 i Norrköping.

Plats: Fredgagården, ca 14 km nordost om Norrköping och 15 min bilfärd från centralstationen. Busslinje 432 stannar utanför.

Tid: Lördag 25 april. Vi börjar mötet kl.10.30 och slutar senast kl.18.

Program: Årsmötesförhandlingar m.m. enligt separat program.

Pris: 250 SEK. I priset ingår kaffe/te och smörgås vid ankomsten, lunch samt eftermiddagskaffe. Ange om du önskar specialkost.

Anmälan och betalning görs till Pg 65 48 63-0 senast den 13 april.

Märk betalningen med samrådsmöte och ditt namn.

Undrar du över något så skicka ett mail till Anders Beckman, andersbeckman@hotmail.com eller ring 070-335 19 56.

P.S. Eventuella övernattningar i samband med mötet görs direkt med Fredgagården, www.fredgagarden.se, info@fredgagarden.se eller 011-474 86 20. D.S.

För att vara röstberättigad på samrådsmötet måste medlemsavgiften vara betald senast 15 april. Läs om hur du gör här: https://gambiagrupperna.org/bli-medlem/

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast sex veckor innan samrådsmötet.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!