NED-finansierade aktiviteter utföres av samhällsutvecklingsenheten (CDU)

Under maj och juni 2019 genomfördes flera aktiviteter i Kiang East och West distrikt tack vare finansiering från National Endowment for Democracy (NED). Verksamheten som samordnades av Ebrima Drammeh från CDU genomfördes med olika partners och i olika byar.

• Samhällssensibiliseringsmöten om lokala poliser genomfördes i 6 byar, nämligen: Manduar, Tankular, Kulikunda, Keneba, Sankandi och Jally. Aktiviteterna utfördes av personal från Gambias polisstyrkans samhällsbaserade enhet.

• Tjänstemän från ”National Council for Civic Education” höll i utbildningar för distriktsdomstolarna i Kiang West-distriktet som genomfördes i Tankular. De såg även över fred och försoningsforum som hölls i Manduar och kvinno- och ungdomsforum som hölls i Jally.

• Samhällssensibiliseringsmöten om statsbudgetprocessen genomfördes i sex byar, nämligen Kaiaf, Sare Samba, Medina Sancha, Massembeh, Njolfen och Sare Samba. Denna aktivitet utfördes av tjänstemän från budgetdirektoratet för finans- och ekonomiministeriet.

• Budgetspårning och öppenhet diskuterades för att ge lokalbefolkningen kunskap om hur man håller sina ledare ansvariga för att tillgodose folkets behov och önskemål. Dessa utbildningar genomfördes i centrala Njolfen och involverade Byutvecklingsmedlemmar (VDC), ungdomar och ledamöter från närliggande byar inom området. Denna verksamhet hölls av personal från civilsamhällsorganisationen “Gambia Participates”.