Samrådsmöte 21 april i Göteborg

Kallelse

Gambiagrupperna kallar alla sina medlemmar och övriga intresserade till seminarium och samrådsmöte 21 april 2018 i Göteborg. För värdskapet står Göteborgsgruppen.

Plats: Lin Educations lokaler, Anders Carlssons gata 9, 417 55, Göteborg. Lokalen ligger på Lindholmen ca 10 minuter med buss från centralen. Det finns gott om parkeringsmöjligheter (mot avgift).

Tid: Lördag 21 april. Vi börjar ca kl. 10 och avslutar senast kl. 18.

Ur programmet: Årsmötesförhandlingar, berättelser från Gambia, gruppernas verksamhetsplanering och erfarenhetsutbyte.

– Vi ordnar med gambisk lunch!

Pris: 250 kr. I priset ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

Anmälan: Anmälan sker till Anita Österberg kansli@gambiagrupperna.org, tfn. 0586-557 25 el. 070 719 24 27 senast den 17 april. Ange om du har hänsyn vi behöver känna till kring mat och fika. Avgiften sätts in på bg: 900-2387 Märk betalningen: Samrådsmöte och namn

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast sex veckor innan Samrådsmötet!

Alla intresserade önskas välkomna!

Göteborg/Skånhälla Gambiagrupp

Leave Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

1 + nitton =